Ümraniye İçme Suyu ve Atık Su Boru Hattı Rehabilitasyonu

İşveren/İdare

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Proje Adı

İSKİ Ümraniye Şube Müdürlüğü Mesuliyet Sahası İçerisinde Su Kanal Yapım ve Rehabilitasyon İşi Ümraniye / İSTANBUL

Proje Kapsamı

Mevcut su ve atık su hatlarının kazısız yöntemle rehabilitasyonu ve yeni hatların klasik yöntemle yapımı

Sözleşme Tarihi

17.07.2007

Açıklama

250.000 m boru hattı temizlenmiş ve CCTV ile görüntülenmiş olup ayrıca 21.000 m uzunluğunda atıksu ve içmesuyu boru hattı inşaatı proje kapsamında yapılmıştır.