Esenboğa Havalimanı Pat Sahaları Yapımı

İşveren/İdare

Kiska – Sera – AKM Adi Ortaklığı

Proje Adı

Esenboga Havalimanı Pat Sahaları Yapımı, Onarımı , Tevsii İle de Icing Apronu Yapımı ‘Asfat İşleri’

Proje Kapsamı

Esenboga Havalimanı Pat Sahaları Yapımı, Onarımı , Tevsii İle de Icing Apronu Yapımı ‘Asfat İşleri’

Sözleşme Tarihi

25.02.2017

Açıklama

Proje 144.000 t bitümlü sıcak temel 78.000 t binder ve 30.000 t taş mastik asfalt tabakası serilme işlerinden oluşmaktadır.