Bayrampaşa İçme Suyu ve Atık Su Boru Hattı Rehabilitasyonu

İşveren/İdare

İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Proje Adı

Bayrampaşa Şube Müdürlüğü Mesuliyet Sahasındaki İçmesuyu ve Atıksu Yapım, Bakım ve Rehabilitasyon İşi

Proje Kapsamı

İçme suyu ve kanalizasyon kanal işleri

Sözleşme Tarihi

15.07.2003

Açıklama

İş kapsamında atıksu kanal yapım, bakım ve rehabilitasyon işleri; içmesuyu kanal, yapım ve bakım işleri yapılmıştır.